3D scanner

3D scanner je zařízení která převádí reálné objekty nebo prostředí do dat, která je popisují takovým způsobem, že je lze použít pro modelování 3D objektů. K 3D scénování objektů můžeme používat různé technologie v závislosti na vlastnostech skenovaného objektu a na limitech dané technologie. Například při použití optických metod se mohou objevovat problémy se stíny, odrazem a průhledností skenovaného objektu.