CAD

Důležité využití nachází 3D grafika v oblasti aplikací Computer Aided Design (CAD), jako je AutoCAD firmy Autodesk, který se stal průmyslovým standardem. V současnosti má 3D schopnosti stále více balíků CAD a tak lze převádět 2D nákresy staveb na 3D reprezentaci, díky které po nich mohou ti, kdo si je prohlížejí, virtuálně procházet. „Na 3D je třeba pohlížet jako na kolekci objektů, s kompletní databází těchto objektů uloženou ne jako obrázek, ale popis (tohoto objektu) viditelný z různých směrů,“ říká Louis Latham, analytikGartnerGroup z Connecticutu. V té nejjednodušší formě CAD přemosťuje propast mezi 2D a 3D obrázky pomocí drátových modelů. Vykresluje každou plochu objektu a ukládá data jako sady matematických popisů a relací. V mnohem komplexnějším modelování pevných objektů (solid modeling) zabraňuje databáze založená na relacích mezi objekty těmto objektům, aby zaujímaly stejný prostor. To by se jinak mohlo nedopatřením snadno stát, například když se modelují části stroje, které spolu vzájemně souvisejí.